Opiskelija ja opettaja tekevät yhdessä tehtäviä.

Itlan verkkokurssi tarjoaa kattavan tietopaketin koululuokan tai varhaiskasvatusryhmän toivotun käyttäytymisen tukemiseen. Maksuton kurssi on osa Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa -opintokokonaisuutta, ja sen on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö.

Yksi lapsi ei malta keskittyä tehtävien tekemiseen, toinen huutelee viittaamisen sijaan ja kolmas ajautuu herkästi riitoihin.

Työrauhan saaminen koululuokkaan tai päiväkotiryhmään ei aina ole helppoa.

Itlan verkkokurssi tarjoaa konkreettisia keinoja, jotka auttavat vahvistamaan koko koululuokan tai päiväkotiryhmän toivottua käyttäytymistä. Materiaalit nojaavat uusimpaan tutkimustietoon ja arjessa hyviksi havaittuihin käytäntöihin.

”Lapsi tai nuori voi reagoida vuorovaikutukseen, ympäristötekijöihin ja moniin muihin erilaisiin asioihin vetäytymällä, olemalla levoton tai uhmakas. Verkkokurssin tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä käyttäytymisen taustalla olevista tekijöistä sekä sellaisista yleisen tuen keinoista, joilla kasvattajat voivat tukea tilannetta”, kertoo Itlan asiantuntija Päivi Uro.

Erilaisista psykososiaalisista, pedagogisista ja fyysiseen toimintaympäristöön liittyvistä toimintatavoista hyötyy koko koululuokka tai päiväkotiryhmä.

”Kannustava ja turvallinen ilmapiiri, yhdessä sovitut käyttäytymisodotukset, toivotun käyttäytymisen vahvistaminen kehumalla sekä sosioemotionaalisten taitojen opettaminen tukevat tutkitusti jokaisen lapsen ja nuoren toivottua käytöstä ja oppimista. Riippumatta siitä, onko heillä käytöspulmia vai ei”, kiteyttää Uro.

Suosittu täydennyskoulutus jatkuu

Nyt julkaistu verkkokurssi jatkaa Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa -kurssikokonaisuutta. Viidestä kurssista koostuvan kokonaisuuden kaksi ensimmäistä kurssia on julkaistu, ja loput kolme tullaan julkaisemaan vuosien 2024–2025 aikana.

Aiemmin julkaistu johdantokurssi on jo kerännyt suosiota: kurssille on rekisteröitynyt yli 700 opetus- ja kasvatusalan ammattilaista. Johdantokurssin on rahoittanut Opetushallitus ja muut kurssit sosiaali- ja terveysministeriö.

”Kurssit sopivat erittäin hyvin peruskoulun opettajien, varhaiskasvattajien, koulunkäynninohjaajien ja opiskeluhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseksi. Ne kannattaa käydä järjestyksessä joko yksin tai yhdessä työkavereiden kanssa”, Itlan kehittämispäällikkö Piia Karjalainen suosittelee.

Rekisteröidy ilmaisille kursseille!

Lisätietoja

Piia Karjalainen, kehittämispäällikkö, Itla
piia.karjalainen[at]itla.fi, puh. 040 662 4821

Päivi Uro, asiantuntija, Itla
paivi.uro[at]itla.fi, puh. 040 531 1428

Viimeisimmät artikkelit