Taina Laajasalo: Näyttöön perustuva toiminta (PDF s.9).


Nanne Isokuortti: Fideliteetti (menetelmäuskollisuus) (PDF s. 15)


Petra Kouvonen: Adaptaatio (PDF s.15)


Helen Riper: Implementointitutkimus ja poisoppiminen organisaatiossa (PDF s. 19)


Kati Granlund: Sähköinen seurantajärjestelmä (PDF s.22)


Miia Ståhle: Alueellinen visio (PDF s.25)


Oona Palosaari: Työyhteisön visio (PDF s.25)


Leena Lehikoinen: Yhteiset konsultaatiopäivät (PDF s.25)


Noora Seilo: Alueellinen käyttöönotto (PDF s.26)


Maria Kaisa Aula: Osaamisen uudistaminen (PDF s.26)


Nina Simola: Työntekijöille tarjottu tuki (PDF s.27)


Tarja Koskinen: Tiedonvaihtoa mahdollistavat rakenteet (PDF s.27)


Marjo Kurki: Tutkimus (PDF s.27)


Tarja Koskinen: Menetelmien harkittu valinta ja käyttöönotto (PDF s.27)


Outi Linnaranta: Kansallinen strategiatyö menetelmien käyttöönoton vauhdittamiseksi (PDF s.29)


Leena Lehikoinen: Työntekijöiden sitouttaminen (PDF s.30)