Teaching recovery techniques (TRT-menetelmä) on yksi Kasvun tuki -tietolähteessä arvioiduista vahvan näytön menetelmistä. TRT on ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Kasvun tuki KI -hankkeessa edistetään vahvan näytön menetelmien kansallista implementointia.

Sota ja siihen liittyvät menetykset altistavat lapset traumaattisille kokemuksille, joilla on yhteys mahdollisiin myöhempiin mielenterveysongelmiin, kuten traumaperäiseen stressihäiriöön. Sotakokemukselle altistuneille lapsille ja nuorille tulee tarjota psykososiaalisia menetelmiä, jotka on mahdollista toteuttaa helposti ja vähillä resursseilla. On tärkeää implementoida kansallisesti tällaista vahvan näytön menetelmää ja lisätä ammattilaisten osaamista traumojen kohtaamiseen.

Tarve TRT-menetelmäosaajien kouluttamiseen kasvoin nopeasti Venäjän hyökkäyssodan käynnistyttyä Ukrainassa helmikuussa 2022. Tällä hetkellä TRT-menetelmällä ei ole kotipesää tai osaamiskeskusta esimerkiksi yliopistosairaalassa, ja sen takia Itla on vastannut menetelmän kouluttamisesta ja levittämisestä. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat Suomen Punaisen Ristin (SPR) Nuorten turvatalot, joissa on vahvaa traumaosaamista.

 

 

Hankkeen logo

Osahankkeessa työskentelevät itlalaiset

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]itla.fi

Jonna Lehikoinen

Asiantuntija, Specialist
045 787 36903
Marjo Kurki

Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja, Programme director
044 271 0797