Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan mielenterveyden oireet ovat edelleen lisääntyneet. Kouluissa toteutettavilla mielenterveyden edistämisen ja tukemisen toimilla on tutkimusten mukaan saatu myönteisiä vaikutuksia oppilaiden mielenterveyteen.    

Koulu on otollinen ympäristö kohdistaa kaikille oppilaille mielenterveyttä edistäviä toimia. Kouluihin tarvitaan kuitenkin selkeitä tutkittuun tietoon perustuvia toimintamalleja, joiden avulla tuen tarve havaitaan mahdollisimman varhain ja mahdollisiin oireisiin annetaan oikea-aikaista, riittävää, kohdennettua tukea.  

Osahankkeen tavoitteena on selvittää tutkimuskirjallisuudesta mielenterveyden kolmiportaisen tuen toimintamalleja ja rakentaa mielenterveyden valtakunnallinen kolmiportaisen tuen malli mielenterveysoireiden tunnistamiseksi ja tukemiseksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.   

Toimintamalli sisältää:  

  • Viitekehyksen kolmiportaisen toimintamallin kuvaamiseksi  
  • Kuvauksen joustavasti tehostuvan tuen rakenteista ja toimenpiteistä eri tasoilla liittyen käyttäytymisen ja akateemisten taitojen sekä mielenterveyden tukemiseen  
  • Tasoilla pyritään myös yksilöimään käytettävät näyttöön perustuvat yksilö- ja ryhmäinterventiot  

Osahankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää koulutuskokonaisuuksia opetushenkilöstön erityispedagogisen osaamisen vahvistamiseksi, käyttäytymisen ongelmien vähentämiseksi ja joustavasti tehostuvan tuen moniammatillisen työn järjestämiseksi.  

 

Hankkeen logo

Osahankkeessa työskentelevät itlalaiset

Piia Karjalainen

Kehittämispäällikkö, Development Manager
040 662 4821
piia.karjalainen[at]itla.fi

Päivi Uro

Asiantuntija, Specialist
040 531 1428
paivi.uro[at]itla.fi

Pihla Markkanen

Erityisasiantuntija, Specialist
pihla.markkanen[at]itla.fi