Implementoinnin tukea hyvinvointialueille kehittävässä osahankkeessa jatketaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa alkanutta lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton kehittämistä hyvinvointialueilla ja vahvistetaan hyvinvointialueiden toimijoiden implementointiosaamista.  

Hankkeen aikana luodaan hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille erilaisia koulutus- ja tietorakenteita, joiden avulla ammattilaisten implementointiosaamista ja menetelmien käyttöönottoprosessin onnistumista voidaan vahvistaa. Kehittämisessä huomioidaan tarve pysyville rakenteille.  

Implementoinnin tuen kehittämiseen sisältyy:   

  • Yhteiskehittämisen projektiryhmä hankeaikana ja implementointiosaajien vertaistapaamisten käynnistäminen 
  •  Implementointiprosessissa tarvittavien työtä tukevien työkalujen kehittäminen: implementointiopas, implementointivideo, implementoinnin verkkosivusto, NoMAD-kyselyn päivitetty versio 
  • ”Onnistu näyttöön perustuvien menetelmien implementoinnissa” -verkkokurssi 
  • Koulutuksellinen webinaarisarja ”Vaikuttavat menetelmät käyttöön – näin onnistut johtamisessa” (2023–2024), lue alta kehittämispäällikkö Miia Ståhlen haastattelu webinaarisarjasta!
Miia Ståhlen kasvokuva
Kehittämispäällikkö Miia Ståhle (kuva kotialbumista)

Miten Kansallinen implementointi lasten ja nuorten kasvun tueksi -hankkeessa tuetaan hyvinvointialueiden toimijoita, kehittämispäällikkö Miia Ståhle?

Haluamme hankkeessamme tukea hyvinvointialueilla tapahtuvaa lasten ja nuorten palveluiden kehittämistä, kun alueilla otetaan käyttöön vaikuttavaksi todettuja psykososiaalisia menetelmiä. Yhteinen tavoitteemme on, että implementointiprosessi olisi onnistunut ja menetelmät juurtuisivat pysyväksi osaksi arkityötä. 

Implementointia tulisi myös toteuttaa tutkimukseen perustuen. Haluammekin tuoda teorian käytäntöön siten, että implementointiosaaminen integroituu osaksi johtamisen käytäntöjä.  

Mitä konkreettisia työkaluja tarjoatte implementointiosaamisen tueksi?

Toteutamme marraskuussa alkavan koulutuksellisen webinaarisarjan, jonka aikana käymme vaihe vaiheelta läpi onnistuneen implementointiprosessin toteuttamista. Tiedetään, että implementointiprosessin onnistumisessa johtajilla ja esihenkilöillä on keskeinen rooli. Tämän vuoksi kutsumme webinaareihin erityisesti mukaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista vastaavia. 

Webinaarisarjan lisäksi tuemme alueilla tehtävää kehittämistyötä onnistuneen implementoinnin onnistumiseksi kehitettävillä työkaluilla. Olemme päivittäneet implementointioppaan ja ensi vuonna julkaisemme avoimen implementoinnin verkkokurssin. Tulemme myös luomaan implementoinnin verkkosivuston ja keräämään tietoa vaikuttavuudesta Kasvun tuki -verkkosivustolle. Järjestämme sidosryhmätapahtumia, joissa on mahdollisuus saada tietoa ja keskustella. 

Mitä toivot yhteistyöltä hankkeessa?

Kehittäminen hankkeessamme tapahtuu tiiviissä yhteistyössä keskeisten palveluita koordinoivien ja palveluista vastaavien toimijoiden kanssa. Haluamme, että hankkeemme auttaa toteuttamaan onnistuneessa implementoinnissa tarvittavia rakenteita. 

Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä miia.stahle[at]itla.fi, jos sinulla on ideoita, kysymyksiä tai yhteistyöehdotuksia! 

 

Hankkeen logo

Osahankkeessa työskentelevät itlalaiset

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]itla.fi

Miia Ståhle

Kehittämispäällikkö, Development Manager
040 631 2975

Annika Heikkinen

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
040 635 9023