Noin 25 prosenttia suomalaisista lapsista kohtaa lapsuutensa aikana vanhemman vakavan sairastumisen ja 10 prosenttia lapsista sairastaa erikoissairaanhoidon pitkäaikaista hoitoa vaativaa somaattista sairautta. Tämän osahankkeen kohderyhmänä ovat perheet, joissa lapsi tai vanhempi sairastuu vakavasti tai sairastaa vakavaa sairautta. Perheenjäsenen vakava sairastuminen vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin ja lisää tuen tarvetta.  

Kansallinen lainsäädäntö velvoittaa selvittämään, onko sairastuneella aikuisella lapsia ja miten vanhemman sairastuminen heihin vaikuttaa. Lainsäädännön toteutumisessa esiintyy vielä puutteita. Tällä hetkellä ei ole kansallista toimintamallia niiden perheiden tukemiseksi, joissa jollakin perheenjäsenellä on vakava sairaus.  

Osahankkeen tavoitteena on mallintaa kohderyhmän perheille psykososiaalisen tuen interventio tai toimintamalli, johon sisältyy perheen kokeman tuen tarpeen kartoitus sekä toimintamalli perheen auttamiseksi. Osahanke toteutetaan vuosien 2023–2025 aikana.  

Osahankkeessa luotava toimintamalli  

  • tulee voida ottaa käyttöön valtakunnallisesti sosiaali- ja terveyshuollon palveluissa 
  • edellyttää kouluttamisen ja mallin juurruttamisen suunnitelmaa, joka on tärkeä osa hanketta  
  • tulee tavoitteen mukaisesti pysyväksi osaksi palvelurakennetta. 

 

Hankkeen logo

Osahankkeessa työskentelevät itlalaiset

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]itla.fi

Elina Tolonen

Kehittämispäällikkö, Development Manager
040 571 6597

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori, kehitysjohtaja, Research Professor, Director of Development
050 917 7396