Onnistunut seurantajärjestelmä tarjoaa luotettavaa ja kattavaa tietoa kaikille toimijoille ja varmistaa implementoinnin onnistumisen. Suomessa ei kuitenkaan ole kansalliseen seurantaan soveltuvaa seurantajärjestelmää, vaan kukin laajemmin koulutuksia implementoiva taho on luonut oman hankerahoitteisen osaajarekisterinsä.

Kansalliseen seurantaan soveltuvan seurantajärjestelmän puute tarkoittaa erillisseurantoja ja moninkertaista työtä koulutettaville, kun kirjaaminen oman organisaation tietojärjestelmään ei palvele kouluttajan seurantatarvetta. Samalla kansallisen kokonaistilanteen saaminen implementoinnin etenemisestä ja yhdenvertaisuudesta ei ole mahdollista.  

Nyt toteutettavassa selvityksessä kartoitetaan Suomessa käytössä olevia tietorakenteita ja –infrastruktuuria. Tavoitteena on pilotoida hankekaudella nykyisten tietorakenteiden pohjalle rakentuvaa seurantajärjestelmää. Seurantajärjestelmä on työkalu käytettävyyden, tiedon luotettavuuden, tietoturvan ja hyödyllisyyden arviointiin.  

Eteneminen:  

  • Selvitys seurantajärjestelmän tietotarpeista eri käyttäjien näkökulmasta   
  • Selvitys tunnistetuista soveltuvista tietojärjestelmistä tai vastaavista seurantamenetelmistä ja niiden sisällöistä   
  • Esitys erilaisista ratkaisumalleista   
  • Toimintasuunnitelma seurantajärjestelmän luomiseksi
  • Pilotti: Liittymä tiedon tuottamiseen ja tarkasteluun 

 

Hankkeen logo

Osahankkeessa työskentelee

Katja Hautamäki

Asiantuntija, Specialist
katja.hautamaki[at]itla.fi
Outi Linnaranta

Outi Linnaranta

Tieteellinen päätoimittaja, Scientific Chief Editor
outi.linnaranta[at]thl.fi