Itla on tukenut vuodesta 2020 alkaen Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kotipesätoimintaa lasten käytösongelmien tunnistamisen ja varhaisen hoidon mallin kehittämiseksi. Itlan yhteistyö tutkimuskeskuksen kanssa on kohdistunut ryhmämuotoisen vanhemmuudentuen implementointiin ja sen tutkimukseen. Painopiste on Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusohjelman ja ryhmänhallintamenetelmän kehityksessä ja implementoinnissa.

Suomesta löytyy näin valmis malli vaikuttavuuspohjaiselle psykososiaalisen menetelmän osaamiskeskukselle. Kertynyttä osaamista olisi mahdollista jakaa muihinkin yliopistosairaaloihin, jolloin niihin saataisiin kotipesätoiminnan ydinelementtejä menetelmäkohtaisen osaamisen tueksi.

Hankekaudella järjestetään Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmäohjelman kansallisia ryhmänohjaajakoulutuksia säännöllisesti syksyisin ja keväisin, noin neljä koulutusta vuodessa. Rahoituskauden arvio koulutusten määrälle on 10 eli uusia ryhmänohjaajia koulutetaan Suomeen noin 200–250.

Vanhemmuusryhmien toteuttamista ja ohjelmauskollisuuden laatua seurataan Turun yliopistossa kehitetyn Ihmeelliset vuodet -menetelmän sähköisen seurantajärjestelmän avulla. Kertyvän tiedon pohjalta kotipesätyössä tuotetaan hyvinvointialueille menetelmän käytöstä raportteja päätöksenteon tueksi.

 

Hankkeen logo